Team leader là gì? Định nghĩa, Ý nghĩa của team leader

Nội dung

Team leader là gì?

Team leader  là người chỉ huy, lãnh đạo cho một đội ngũ nào đó còn gọi là Đội trưởng.

Team là gì ?

Team là đội. Khác với group – nhóm. Team là một đội ngũ từ 2 người trở lên, làm việc theo một mục tiêu chung mà đội đặt ra trước đó. Mỗi thành viên trong đội sẽ có những nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nhưng sẵn sàng hỗ trợ nhau để đạt được mục tiêu chung.

team-la-gi

Leader là gì ?

Trong từ điển Anh-Việt, Leader được hiểu là người lãnh đạo, người chỉ huy cho một tập thể, một tổ chức.

team-leader-la-gi

Xem thêm : Team building là gì ? 

Vai trò của Leader

  1. Yêu cầu ở tất cả các cấp – Leader  là một chức năng quan trọng ở tất cả các cấp quản lý . Ở cấp cao nhất, điều quan trọng là phải có sự hợp tác trong việc xây dựng các kế hoạch và chính sách. Ở cấp trung gian và cấp thấp hơn, nó được yêu cầu đối với việc giải thích và thực hiện các kế hoạch và chương trình do lãnh đạo cao nhất lên khung. Leader có thể được thực hiện thông qua hướng dẫn và tư vấn của cấp dưới tại thời điểm thực hiện kế hoạch.
  2. Đại diện của tổ chức – Người lãnh đạo, tức là người quản lý được cho là người đại diện cho doanh nghiệp. Anh ta phải đại diện cho mối quan tâm tại các cuộc hội thảo, hội nghị, các cuộc họp chung, … Vai trò của anh ta là truyền đạt sự hợp lý của doanh nghiệp với công chúng bên ngoài. Anh ấy cũng là đại diện của chính bộ phận mà anh ấy lãnh đạo.
  3. Tích hợp và dung hòa các mục tiêu cá nhân với các mục tiêu của tổ chức- Một nhà lãnh đạo thông qua các đặc điểm lãnh đạo sẽ giúp hòa hợp / tích hợp các mục tiêu cá nhân của nhân viên với các mục tiêu của tổ chức. Anh ấy đang cố gắng phối hợp những nỗ lực của mọi người hướng tới một mục đích chung và do đó đạt được các mục tiêu. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu anh ta có thể ảnh hưởng và sẵn sàng hợp tác và thúc giục để hoàn thành các mục tiêu.
  4. Anh ta thu hút sự hỗ trợ – Một nhà lãnh đạo là một nhà quản lý và bên cạnh đó anh ta là một người giải trí và mời gọi sự hỗ trợ và hợp tác của cấp dưới. Điều này anh ta có thể làm được bằng nhân cách, trí thông minh, sự trưởng thành và kinh nghiệm của mình, những điều này có thể mang lại cho anh ta kết quả tích cực. Về vấn đề này, lãnh đạo phải mời các đề xuất và nếu có thể thì triển khai thành các kế hoạch, chương trình của doanh nghiệp. Bằng cách này, anh ta có thể thu hút sự hỗ trợ đầy đủ của nhân viên, từ đó dẫn đến sự sẵn sàng làm việc và do đó hiệu quả trong việc giải quyết mối quan tâm.
  5. Là một người bạn, một nhà triết học và một người hướng dẫn – Một Leader phải sở hữu những đặc điểm ba chiều trong anh ta. Anh ta có thể là một người bạn bằng cách chia sẻ cảm xúc, ý kiến ​​và mong muốn với nhân viên. Anh ta có thể là một triết gia bằng cách sử dụng trí thông minh và kinh nghiệm của mình và từ đó hướng dẫn các nhân viên khi và khi thời gian yêu cầu. Anh ta có thể là người hướng dẫn bằng cách giám sát và truyền đạt cho nhân viên các kế hoạch và chính sách của lãnh đạo cao nhất và đảm bảo sự hợp tác của họ để đạt được các mục tiêu mà họ quan tâm. Đôi khi anh ta cũng có thể đóng vai trò của một cố vấn bằng cách tư vấn và cách giải quyết vấn đề. Anh ấy có thể lắng nghe những vấn đề của nhân viên và cố gắng giải quyết chúng.

Leadership là gì ?

Leadership là kỹ năng lãnh đạo của một cá nhân trong việc thiết lập và vận hành cơ cấu tổ chức như đội, nhóm, phòng ban.

Một nhà lãnh đạo hiệu quả là một người làm như sau:

  1. Tạo ra một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai.
  2. Thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người tham gia với tầm nhìn đó.
  3. Quản lý giao tầm nhìn.
  4. Huấn luyện và xây dựng một đội ngũ, để nó có hiệu quả hơn trong việc đạt được tầm nhìn.

Làm gì để trở thành Team leader?

Một người team leader không nhất thiết phải có chỉ số IQ cao nhất, cũng không hẳn là người có chuyên môn sâu nhất. Nhưng để trở thành một team leader giỏi, cần hội tụ đầy đủ các yếu tố sau:

team-leader-la-gi

Hoạt ngôn

Hoạt ngôn là yếu tố đầu tiên mà người leader cần có. Khi đứng đầu một tổ chức, việc thể hiện ý kiến cá nhân, những dự án một cách rành mạch, rõ ràng sẽ đem đến hiệu quả tốt nhất cho việc quản lý của leader.

Các trò chơi team building hấp dẫn phù hợp xây dựng đội nhóm

Nhiệt huyết

Người teamleader cần là người nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng gạt bỏ mọi công việc cũng như cảm xúc cá nhân để tập trung cho chương trình của mình. Khi muốn truyền cảm hứng cho người khác, thì bạn cần là người lăn xả, nhiệt tình nhất trong cả team.

Xem thêm : Công ty tổ chức team building ấn tượng tại TP HCM

Khả năng truyền cảm hứng (Chỉ số AQ)

Đây là khả năng bẩm sinh của những người team leader. Người teamleader giỏi là người biết truyền nhiệt huyết, sự nỗ lực, quyết tâm cho các thành viên trong đội. Đây còn được gọi là khả năng ảnh hưởng, lan tỏa cảm xúc với đám đông.

Hiểu biết

Team Leader là người có hiểu biết sâu rộng không chỉ về đơn vị tổ chức mà còn về các thành viên tham gia. Khi có kiến thức chắc về chuyên môn, hiểu rõ về tính cách của các thành viên trong đội mình thì việc quản lý, lãnh đạo sẽ rất dễ dàng.

Khả năng sáng tạo

Để trở thành một team leader giỏi, bạn cần rèn luyện được khả năng sáng tạo, nhạy bén với mọi tình huống. Đây là cách để duy trì cảm hứng cho các thành viên không bị nhàm chán bởi những điều đã quá quen thuộc. 

Kỹ năng xử lý tình huống

Biết lường trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra cũng như nhạy bén xử lý mọi phát sinh sẽ là cách người team leader giữ vững được vị trí của đội mình cũng như tạo tầm ảnh hưởng cho bản thân.