Activities là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của activities

 

Activities là gì?

 

Activities là là hoạt động.

Activities là danh từ số nhiều của activity để chỉ những vận động cử động của con người được thực hiện với một mục đích nào đó.

Đôi lúc, bạn bắt gặp từ activity nhiều hơn với nghĩa là sự linh hoạt, sự nhanh nhẹn trong hoạt động của cơ thể.

 

Các ví dụ với activities

 

Sport activities – Hoạt động thể thao

 

  activities là gì

 

Scientific activities – Hoạt động khoa học

 

activities là gì

 

Team building activities – Hoạt động tổ chức team building (Làm việc tập thể)

 

ngay-hoi-sang-tao-viettel-thao-vien-resort