Trần Triệu Bảng Anh – Sales Xekostore

“Đã có dịp hợp tác cùng với saigonteambuilding, tôi thực sự hài lòng vì phong cách làm việc chuyên nghiệp, và có trách nhiệm với công việc. Chúng tôi vẫn sẽ lựa chọn Saigon teambuilding trong nhiều chương trình sắp tới”