team-leader-la-gi

Team leader là gì? Team leader  là người chỉ huy, lãnh đạo cho một đội ngũ nào đó còn gọi là Đội trưởng.   Team là gì ? Team là đội. Khác với group – nhóm. Team là một đội ngũ từ 2 người trở lên, làm việc theo một.


vpbank
imed
kms
newbalance
nielsen
paramax
tpbank
bidv
DMCA.com Protection Status