Nguyễn Phương Quang

Tôi hiểu rằng, một tập thể trong một doanh nghiệp cần phải đoàn kết, hỗ trợ nhau thì công việc mới có thể giải quyết trôi chảy. Đồng thời cần luôn phải làm mới bản thân, luôn có những ý tưởng mới để gia tăng thêm giá trị cho khách hàng, đó mới là cách làm khách hàng nhớ tới bạn lâu nhất