Khách hàng lâu năm

Chúng tôi có nhiều đối tác lâu năm như công ty cổ phần DMS. Đơn vị này tính đến nay đã  hợp tác với chúng tôi lên tới 3 tháng !!