Đỗ Đức Tú

Khách hàng thường nói với chúng tôi rằng họ cần tổ chức một chương trình team building hoạt náo giúp công ty họ xả stress đúng nghĩa, nâng cao tinh thần tập thể.